Recensie Coördinatietherapie Elfriede Öcker 2e druk

2009 juni 26
by admin

Holistische benadering van de wisselwerking van adem, voedselopname, spreken en stemgeving
Lize Demmink-Geertman, Simone Duits-Schouten
Uitgeverij: Harcourt, nu Pearson, 2e druk 2006 ISBN 978 90 265 1791 4

therapy_book

Voor bestellen van het boek contact opnemen via demman@planet.nl

De doelstelling van de coördinatietherapie is het bevorderen van een beter gecoördineerde werking van musculaire bewegingspatronen die primair of secundair invloed hebben op ademfunctie, functie voedselopname, articulatie en stemvorming.
Mevrouw Öcker zag, dat als je alleen aandacht besteedt aan ademverandering, dit soms geen blijvend resultaat had voor de cliënt. Ze keek daarom in ruimer verband naar de stemtraining en zo is de coördinatietherapie ontstaan. Deze tweede druk heeft meer aandacht voor de mimische functie en de stemgeving. De mimische spieren zijn betrokken bij ademing, voedselopname, articulatie en stemgeving. Er wordt in dit boek meer aandacht gegeven aan de lipmusculatuur en afwijkingen daarvan. Ook nieuw in de tweede druk is de uitgebreide beschrijving van de anatomie van de romp en het autonome zenuwstelsel.

Het boek besteedt ruim aandacht aan de theorie van de wisselwerking tussen stemgeving, lichaamshouding, adem in rust en beweging, slikstoornissen, stemproblemen, gelaatsmusculatuur en articulatie. Dit wordt op een heldere manier beschreven. Tussen de theorieblokken staan veel oefeningen die goed toepasbaar zijn in de behandeling. De theorie wordt opgebouwd uit 8 fasen, te beginnen met het afbreken van functionele pathologieën en opbouwen van juiste houding en beweging tot de laatste fase, ademritmisch aangepaste fonatie.
Voor een goede stemgeving is een goede houding en nekoprichting van belang. Als dit niet het geval is, zijn er meer problemen op te merken. Bijvoorbeeld de beweging van de tong of onderkaak. Hierdoor kunnen afwijkend mondgedrag of afwijkend slikken ontstaan. Onvoldoende nekoprichting heeft ook negatieve invloed op de psychische gemoedstoestand. Verstoringen in het autonome zenuwstelsel kunnen hierdoor optreden.
De therapie kan ingezet worden bij de volgende problemen: stemproblemen, afwijkende mondgewoonten (bijvoorbeeld afwijkend slikken), articulatieproblemen, facialis parese, ziekte van Parkinson, ziekte van Huntington, MS, stotteren, hyperventilatie. Deze therapie kan breed ingezet worden omdat je kijkt naar de vele factoren die van belang zijn voor goed functioneren: goede ademing, goede eutonie en goed gebruik van bewegingen.
Het boek biedt een goede afwisseling tussen theorie en praktijk. Het zet veel zaken nog eens op een rij en geeft vooral aan dat je je niet moet fixeren op alleen de klacht van de cliënt, maar dat je breder moet kijken naar de cliënt, om zo de therapie beter te kunnen uitvoeren en de klachten blijvend te veranderen.
Het boek is te gebruiken door logopedisten, foniaters, KNO artsen, internisten, revalidatieartsen, huisartsen, orthodontisten, tandartsen, fysiotherapeuten en zangpedagogen.

Als bijlage in het boek is een overzichtelijk formulier opgenomen voor de anamnese en onderzoek bij stemstoornissen. Ook wordt een overzicht gegeven van de 138 oefeningen die in het boek staan.

Carmen Smit, logopedist.
Logopedie en Foniatrie, december 2007

Comments are closed.