Onderzoek

In de praktijk wordt ook onderzoek gedaan. We worden hierin bijgestaan door professor Ph. H. Dejonckere verbonden aan de afdeling Phoniatrie van het UMC in Utrecht.

Het eerste onderzoek (2002) werd opgezet om de hypothese te testen of er een relatie bestaat tussen niet organische habituele dysfonie en subjectieve ervaring van ontregeling van het autonome zenuwstelsel.83 patiënten (65 vrouwen en 18 mannen) en een gematchte controlegroep hebben hiervoor een vragenlijst ingevuld
Methode:
De vragenlijst bestond uit 4 subsets. Dit was niet bekend bij de respondenten. Een subset van 22 vragen informeerde naar algemene klachten op autonoom niveau en een tweede subset van 16 vragen betrof klachten/symptomen op autonoom niveau gerelateerd aan de stemfunctie. Een derde subset bestond uit 6 dummyvragen (rood) en in de vierde subset werd een vraag tweemaal in andere bewoordingen gesteld. (vraag 21 en 46) De laatste 2 subsets dienden ter controle van de validiteit.

Vragenlijst 

1.   Koude handen                                                                                            

2    Koude voeten                                                                             

3.   Overmatig transpireren                                                              

4.   Snel last hebben van koude                                                      

5.   Snel last hebben van warmte                                                    

6.   Diarree                                                                                          

7.   Constipatie                                                                                  

8.   Opgeblazen gevoel                                                                     

9.   Luchthappen tijdens eten                                                          

10. Missellijkheid                                                              

11. Te weinig eetlust                                                                        

12. Oprispingen                                                                                 

13. Hik                                                                                                 

14. Brandend maagzuur                                                    

15. Duizelingen                                                                                  

16. Oorsuizingen                                                               

17. Verstoringen van het zien: zwarte vlekjes                               

18. Concentratiestoornissen                                                           

19. Slecht slapen                                                                               

20. Algeheel gebrek aan energie                                                    

21. Gespannen nerveus gevoel                                                      

22. Last van de nieren                                                                      

23. Gevoel steeds te moeten slikken                                              

24. Keelpijn                                                                                        

25. Hyperventileren                                                                          

26. Allergieen                                                                                    

27. Veelvuldig niezen                                                                       

28. Verstopte neus                                                                            

29. In rust ademen door de neus                                                    

30. In rust ademen door de mond.                                                  

31. Gehoorsproblemen                                                                     

32. Stuwing naar het hoofd tijdens spreken                                 

33. Hoofdpijn                                                                                     

34. Gevoel steeds te moeten geeuwen                                          

35. Tanden knarsen                                                                          

36. Pijn aan kaakgewricht links/rechts                                           

37. Nekpijn                                                                                         

38. Pijn op de borst                                                                           

39. Vermoeidheid tijdens spreken                                                  

40. Veelvuldig hoesten of schrapen                                                              

41. Chronische ziekte                                                                       

42. Hartkloppingen                                                                           

43. Sociale problemen                                                                      

44. Nagelbijten                                                                                  

45. Extreme vermoeidheid                                                

46. Last van stress                                            

 

 

 

Uit analyse van onze data is gebleken dat vrouwelijke patiënten in alle leeftijdscategorieën significant meer symptomen en klachten vertonen dan gezonde controles. De hypothese kon niet bevestigd worden voor de mannelijke subgroep.

Wij veronderstellen dat het mogelijk is dat er in geval van dit soort stemafwijkingen toch sprake is van bijkomende stressverschijnselen die leiden tot een overactiviteit van het autonome zenuwstelsel. Spanningen kunnen de oorzaak zijn van deze manifestatie, maar het is evenzeer mogelijk dat de spanningen het gevolg zijn van frustraties ten gevolge van de stemproblemen.

Voor het tweede onderzoek (2008) hebben 184 patiënten en 126 controles de vragenlijst ingevuld. 101 respondenten van de eerste groep hebben de lijst na een therapieperiode van circa 6 maanden nog eens ingevuld. Ook aan 42 respondenten uit de controlegroep werd verzocht de lijst op 2 tijdstippen te beantwoorden.

Voor beide subsets met vragen naar neurovegetatieve klachten werd door zowel de vrouwelijke als de mannelijke subgroepen van patiënten significant meer klachten/symptomen gerapporteerd dan door de respondenten van de controlegroepen. Na de therapieperiode werd door de stempatiënten.een significante vermindering aangegeven. Het aantal algemeen neurovegetatieve klachten/symptomen lag zelfs onder dat van de gezonde respondenten van de controlegroep. De stemgerelateerde klachten/symptomen waren weliswaar significant verminderd, maar de aantallen lagen na de therapieperiode bij de patiënten nog wel hoger dan bij de controles. De voor- en nametingen bij de controles lieten weinig verschillen zien.

In ons derde onderzoek (artikel geaccepteerd voor Journal of Voice dec. 2008) hebben we gekeken of het gebruik van een meer holistische therapie (de coördinatietherapie CTh.) een grotere vermindering van neurovegetatieve klachten/symptomen kan bewerkstelligen dan conventionele therapieën . Hiertoe werden 2 patiëntengroepen geformeerd van 34 vrouwen. De respondenten kregen gedurende een periode van ongeveer 6 maanden stemtherapie; de eerste groep ontving CTh, de tweede groep conventionele therapie. Ook hier werd door beide subgroepen een significante vermindering van neurovegetatieve klachten/symptomen gemeld. Daarbij gaf de groep patiënten die CTh ontvangen had een significant hogere reductie aan voor de subset “neurovegetatieve symptomen/klachten gerelateerd aan stem en spraak”.

Alles bij elkaar heeft dus een fors aantal patiënten en controles de lijst ingevuld. Toch blijven het natuurlijk subjectieve ervaringen die verzameld zijn Daarom zijn we nu bezig om voor- en nametingen te doen met de Forsite pupillometer.Uit de literatuur is namelijk bekend dat de functie van de lichtreflex afwijkt bij neurovegetatieve ontregelingen.

Artikelen
Demmink-Geertman, Lize & Philippe Henri Dejonckere. Nonorganic Habitual Dysphonia and Autonomic Dysfunction. Journal of Voice. (2002) Vol. 16, no 4, pp. 549-559. (2002).
Demmink-Geertman, Lize & Philippe Henri Dejonckere. Neurovegetative symptoms and complaints before and after voice therapy for nonorganic habitual dysphonia. Journal of Voice. (2008) Vol. 22:315-325.
Demmink-Geertman, Lize & Philippe Henri Dejonckere. Differential effects of voice therapies on neurovegetative symptoms and complants. Journal of Voice. (2009). Vol. 23: oct.