De coördinatietherapie van Elfriede Öcker.

2009 juni 27
by admin

Jolink-van Keulen, W.J.H. (2000). De coördinatietherapie van Elfriede Öcker. Logopedie en Foniatrie, nr. 5, p. 109-112.

De uitgangspunten van de coördinatietherapie staan ook in dit artikel centraal. 15 jaar geleden verscheen reeds het eerste artikel over deze therapie, maar de therapie is nog steeds niet opgenomen in het leerprogramma van de HBO-opleidingen voor logopedie. Ik wil daarom, via dit artikel nogmaals de basisprincipes van de coördinatietherapie belichten.
Doel van de therapie is het herstellen en hervinden van de fysiologische eutonie van alle functies, spieren en spiergroepen die betrokken zijn bij de voedselopname, de ademhaling, de stemgeving en de articulatie.
Een aantal uitgangspunten keert steeds terug in de therapie. Hierop kan men terugvallen als het zicht op de behandeling enigszins vertroebeld raakt: – holistisch – bewustwording – hyper- versus hypospanning.

Comments are closed.