De Coördinatietherapie en de ziekte van Parkinson

2009 juni 27
by admin

Demmink-Geertman, E.G. (1995). De Coördinatietherapie en de ziekte van Parkinson. Logopedie en Foniatrie, nr 12, p. 302-311.

De coördinatietherapie gaat uit van een holistische benadering. Het gehele lichaam wordt in ogenschouw genomen. Onderlinge wisselwerkingen van houding en beweging, ademfunctie en functie voor voedselopname, articulatie en stemgeving wordt bekeken en zo nodig verbeterd. Bovendien wordt rekening gehouden met de relatie tussen lichaam en geest. Met name de combinatie van de eutoniserende oefeningen voor de verbetering van houding en beweging met diverse ademoefeningen heeft op beide een gunstige invloed. In dit artikel wordt nader ingegaan op de toepassing van de coördinatietherapie bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Comments are closed.