De samenhang tussen lipmusculatuur en stemgeving

2009 juni 27
by admin

Demmink-Geertman, E.G. & W.J.H. Jolink-van Keulen (1990). De samenhang tussen lipmusculatuur en stemgeving. Logopedie en Foniatrie, nr 11, p. 240-244.

In de coördinatietherapie wordt stapsgewijze gewerkt aan de opbouw van een eutone houding, koppeling van ademhaling aan beweging en koppeling van ademhaling aan articulatie en stemgeving. Hiervoor is er een scala van eutoniserende oefeningen ontwikkeld. Eutonie betekent letterlijk: goede spanning. Met eutone houding wordt dan ook bedoeld, een houding gebaseerd op juiste spanning van de musculatuur, dus niet hyper- of hypotoon. In eerdere publicaties in Lo en Fo werd reeds aandacht besteed aan de algemene basisprincipes van de therapie en aan enkele aspecten uit de therapie gericht op slikken en stemgeving. In dit artikel wordt ingegaan op de relatie van een goede lipfunctie met articulatie en stemgeving.

Comments are closed.