Slikklachten bij stempatiënten

2009 juni 27
by admin

Demmink-Geertman, E.G. & G.T. Wassenaar-Postema (1985). Slikklachten bij stempatiënten. Logopedie en Foniatrie, nr 9, p. 232-235.

In dit artikel wordt nader ingegaan op het diagnosticeren en zo nodig behandelen van slikproblemen die dikwijls gezien worden bij stemstoornissen. Er wordt dan geklaagd over een droge of pijnlijke keel, of een benauwd gevoel in de keel met name tijdens slikken. Ook is er vaak sprake van globusgevoel. Het slikproces kan in al deze gevallen geheel of gedeeltijk onjuist verlopen.
De bestaande samenhang tussen de primaire functie slikken en de secundaire functie stemgeven wordt nog wel eens vergeten. Immers een goede spreekademhaling en aansluitend een goede fonatie en articulatie kunnen eerst dan bereikt worden, wanneer de primaire functies voor voedselopname: kauwen, slikken en rustademhaling ongestoord verlopen. Daarom wordt in de coördinatietherapie eerst gewerkt aan de verbetering van de primaire functies, en pas daarna aan de secundaire functies.

Comments are closed.